Poskytujeme různé druhy účetních služeb, vedení účetnictví. Možné je také zastupování zájmů klienta na finančním úřadě, při celních procesech a v licenčním procesu. Příprava různých reportů.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Začátek vedení účetní prací (jednorázový poplatek): Provádění úvodní schůzky, zřízení všech koordinačních procesů, uzavření dohody atd.
5000 Kč
Registrace k dani z přidané hodnoty
1500 Kč
Registrace k dani z příjmů
1500 Kč
 • Poskytování ochrany zájmů klienta:
 • Finanční úřad,
 • Celní správa
 • Licenční správa
 • Účast na schůzkách
 • Vývoj účetních/daňových modelů
 • Konfigurace účetnictví v programech Pohoda/Pamika
 • Provádění kontroly, odsouhlasení a řešení sporných problémů s protistranami(odběratele/dodavatele)
 • Nestandardní služby atd.
Specialista 0 kategorie 2500 Kč / za 1 hod.

Specialista 1 kategorie 2000 Kč / za 1 hod.

Specialista 2 kategorie 1500 Kč / za 1 hod.
Zpracování měsíční mzdy, včetně podaní přehledů na zdravotní a sociální pojištění, výplatní pásky, výplatní listy, mzdový listy
HPP 500 Kč / pro každého zaměstnance

DPP/DPČ 300 Kč / pro každého zaměstnance
HR práce se zaměstnanci (30min/měsíc - Specialista 2 kategorie):
 • komunikace se zaměstnancem 
 • uzavření/ukončení smlouvy
 • výpočet a příprava mezd podle smluv (plat, prémie, atd.)
750 Kč / pro každého zaměstnance
Hlášení a podání: 

 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti od firmy
700 Kč
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby od firmy
700 Kč
 • Evidenční list důchodového pojištnění (ELDP) od firmy
700 Kč
 • Přihláška/odhláška firmy na sociální správu a zdravotní pojišťovnu
400 Kč
 • Přihláška/odhláška zaměstnance na úřad práce, sociální správu a zdravotní pojišťovnu
400 Kč
 • Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI), Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN) při nemoci zaměstnance
400 Kč
 • Potrženi o zaměstnaní, potvrzeni o zdanitelných příjmech, ELDP-stejnopis, pracovní posudek pro zaměstnance při odchodu
700 Kč
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh. Daň bez poplatků
2000 Kč
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh. Daň s výpočtem poplatků
3000 Kč
 • Přiznání DPFO(Daň z příjmů fyzických osob) - jen podle § 6 zákona
2000 Kč
 • Přiznání DPFO(Daň z příjmů fyzických osob) - podle §6 - §10 zákonů
3500 Kč
 • Přehledy o příjmech a výdajích OSVC na sociální správu a zdravotní pojišťovnu
1000 Kč
Zpracování účetnictví - Náklady na jeden záznam v účetním deníku
65 Kč za každý záznam
DPH - Přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční / čtvrtletní)
1000 Kč
DPH - Kontrolní hlášeni
1000 Kč
Přiznání k dani z nemovitých věcí
2500 Kč
Daň z převodu nemovitosti s oceněním nemovitosti
3500 Kč
Daň z převodu nemovitosti bez ocenění nemovitosti
5000 Kč
Přiznání k dani silniční
1500 Kč

Každé následující vozidlo 500 Kč pro každé vozidlo
Oznámení o spotřební dani, daň z hazardních her
2000 Kč
Statistické zprávy:

 • Měsíční
600 Kč
 • Čtvrtletní
1800 Kč
 • Roční
3600 Kč
DPPO (Daň z příjmů právnických osob), včetně povinných příloh a podání na Finanční úřad a Obchodní soud
5900 Kč
Poradenská služba daňového poradce
3000 Kč
Balíčky služeb
Standartní balíček
18 000 Kč plus DPH
 • 270 Položek
 • 3 zaměstnanci HPP
 • 1 zaměstnanec DPP
 • Přiznání k DPH a kontrolní hlášení
 • Vedení dlouhodobého majetku - Přiznání k dani z nemovitých věcí (základní)
 • 2 hodiny poradenství
Základní balíček 4 900 Kč plus DPH
Premium balíček 39 000 Kč plus DPH
 • Základní balíček
 • 90 položek
 • 750 polozek
 • 5 zaměstnanců HPP
 • 3 zaměstnanci DPP
 • Přiznání k DPH a kontrolní hlášení
 • Vedení dlouhodobého majetku - Přiznání k dani z nemovitých věcí (základní)
 • 6 hodin poradenství
KONTAKTY
Adresa našeho Beauty Coworkingu: Hl. m. Praha, ulice Voctářova 18, PSČ 180 00 Praha 8 - Palmovka
Tramvajová zastávka: Palmovka
Stanice metra: B Palmovka
9:00 — 21:00
Máte nějaké dotazy?
Napište nám